خط مشی کیفیت


شرکت پیشرو نورد بیریایی بعنوان شرکت الگو و سرآمد صنعت فولاد کشور، به منظور بهینه سازی و مدیریتی نظام مند کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای، محیط زیست و انرژی، در سرتاسر زنجیره خود اهتمام به استقرار استانداردهای ISO 9001 و OHSAS 18001 و ISO 14001 نموده است.