کلنگ زنی دبستان پیشرو نورد بیریایی در روستای خرم آباد سفلی در شهرستان صالح آباد خراسان رضوی

روز چهارشنبه مورخ 1395/01/18 با حضور نمایندگان شرکت پیشرو نورد بیریائی (حاج حسین بیریایی: مدیرعامل و هیئت همراه آقایان امیرمحسن بیریائی و حیدر نوری بیکی ) طی سفر به یکی از روستاهای دور افتاده استان خراسان رضوی به نام خرم آباد سفلی (شهوه) تابعه شهرستان صالح آباد سرخس به همراه مدیر و مسئول حراست آموزش و پرورش شهرستان صالح آباد در کنار مردم روستا کلنگ دبستانی را به زمین زدند که مقرر گردید این دبستان با نام پیشرو نورد بیریائی (1) به ثبت رسیده و ساخته و بزودی افتتاح گردد.