دبستان پیشرو نورد بیریائی (شماره 2) افتتاح شد

در هفته آغازین مهر ماه همزمان با شروع فصل بازگشایی مدارس، دبستان پیشرو نورد بيريائی (شماره 2) در روستای سقر چشمه از توابع صالح آباد خراسان رضوی افتتاح گردید.
افتتاح به روایت تصویر: