کلنگ زنی دبستان پیشرو نورد بیریائی (شماره 2)

در تاریخ 1395/05/23 کلنگ دبستان شماره 2 پیشرو نورد بیریائی در روستای سقرچشمه شهرستان صالح آباد خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و روستای فوق به دست حاج آقا بیریائی و آقای مهندس نوری بیکی به زمین زده شد.
کلنگ زنی به روایت تصویر: