تمدید پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی جمهوری اسلامی ایران

این شرکت با در اختیار داشتن مدیران مجرب امور اداری و کنترل کیفی در اسفند ماه سال 1393 موفق به اخذ پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی 3132 جمهوری اسلامی ایران گردید و با توجه به ملزم دانستن خود نسبت به ارتقای سطح اطلاعات و کیفیت محصولات، مسئولین مربوطه شرکت به دوره های آموزشی ضمن خدمت اعزام گردیدند و در فروردین ماه سال 1395 این پروانه به مدت سه سال تمدید گردید که به زودی روی سایت شرکت قرار می گیرد.
مدیر کنترل کیفی: محمود گودرزی